עדכונים

 • בקשה לכריתת/ העתקת עצים

  טופס בקשה ניתן להוריד מטפסים ונהלים

  _____________________________________

 • ממשק מפ"י בהליך בקשת מידע לבקשה להיתר:

  החל מיום 01.08.21 חובה להשתמש בממשק זה בהעלאת מפת המדידה בהליך הבקשה למידע בוועדות הבאות:
  חולון, ראשון לציון, רחובות, זבולון, עירון ומזרח השרון.

  ניתן להיעזר ב - דף ממשק מפ"י באתר מינהל התכנון
  על אופן העבודה ורשימת כל הוועדות המחויבות בעבודה עם הממשק.

  ____________________________________________

  פטור מהיתר בניה רגיל - החל מ- 1/8/14 יכנסו לתוקף הנחיות לפטור מהיתר

  נוהל הגשת בקשה למידע להיתר
  פטור מהיתר
  הנחיות מעבר לתהליכי הרישוי עפ"י תיקון 101
  על אחריות המבקש להגיש למהנדס הוועדה בקשה לפטור מהגשת מידע תכנוני לפני פתיחת תיק מידע להיתר באתר המקוון. 

מידע כללי

 

  שעות קבלת קהל בוועדה לתכנון ובניה

__________________________________________

                   שעות קבלת קהל לשירן ונדיה:

              בתיאום טלפוני מראש - 04-8478105


                 יום א' בין השעות 13:30 - 16:30 

                 יום ד' בין השעות 08:00 - 12:00

 

        כתובתנו: קיבוץ כפר המכבי (מול שער הישוב)

___________________________________________

___________________________________________

חדשות

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.