הנחיות לפטור מהיתר

פטורים בהיתר

רפורמה בחוק התכנון ופטורים מהיתר (תיקון 101 לחוק התכנון והבניה)

החל מיום 1.8.14 נכנס לתוקף התיקון לחוק התכנון והבניה.
זה יהיה תחילתו של תהליך, שבמהלכו ישתנו נוהלי הרישוי והבניה בכל הארץ. המטרה היא שיפור השירות לתושבים, פישוט תהליכים וצמצום הביורוקרטיה. 
השינוי לחוק נרחב ומתייחס לנושאים רבים. הוא מגדיל משמעותית את הסמכויות והאחריות של הוועדות המקומיות (ע"ח וועדה מחוזית) ובמקביל גדלה האחריות של התושבים לבניה על פי חוק. 
חלק מן השינויים נכנס לתוקף כבר ב- 1.8.2014  והשאר עד 1.1.2016

במסגרת הרפורמה ניתן יהיה לבצע עבודות בניה מסוימות בפטור מהיתר.  לדוגמה: פרגולות בגדלים מסוימים, מחסן עד 6 מטר וכו'.

הפירוט והתנאים לבניה ללא היתר מפורטים באתר של משרד הפנים שער המידע לרישוי ובניה
שימו לב: באתר של משרד הפנים למשלוח טפסים על לפטור מהיתר ניתן להשתמש בדפדפנים כרום ואקספלורר.
למשלוח פטור בקשה מהיתר יש להשתמש בדפדפן אקספלורר.


נוסח החוק במלואו, כפי שפורסם ברשומות
לעיונכם, ההנחיות המרחביות הנוגעות לאזורנו, אשר אושרו במליאת המועצה בתאריך 6.10.2014
                                                                        
כל מי שמתכנן לבנות נדרש להתעדכן באתר משרד הפנים ובדף זה.
בהמשך נדווח כאן באתר ובלוח המודעות על שינויים מהותיים בהתנהלות היומיומית הנוגעים לכולנו.

זכרו: הפטור מהיתר אינו פוטר את התושב מבנייה על פי חוק ועל פי התכניות החלות באזור.
דיווחים על פטור נדרש נא לשלוח לכתוב המייל הבאה: barak@zvulun.co.il