דוח פעילות הוועדה

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2020

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2020

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2020

תכניות

תכניות בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2019

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2019

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2019

תכניות

תכניות בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומחשוב

היתרים וביצוע לחודשים אפריל - ספטבר 2018

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים (לתאריכים 1/11/17 - 30/9/18)

 

היתרים וביצוע לחודשים אוקטובר - דצמבר 2018

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2018

תוכניות

תכניות בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומחשוב