ארכיב קבצים עבור �������� �������� מספר: 202107

נמצאו 2 תוצאות מתאימות

תאור קובץ
סוג קובץ
תאריך
קובץ
סדר יום לישיבת ועדה משנה מספר 202107 סדר יום 21/10/2021 סדר יום
משנה 202107 פרוטוקול חתום 31/10/2021 פרוטוקול חתום